Kanalice za električne kablove

Lović & CoProizvodiKanalice za električne kablove

Kanalice za električne kablove

Logo vertikalni

ZN kanalice

ZN0001 ZN kanalica PKU 300-60
ZN0002 ZN kanalica PKU 200-60
ZN0003 ZN kanalica PKU 100-60
ZN0004 Nosač za ZN kanalicu TIP 300

ZN0005 Nosač za ZN kanalicu TIP 200
ZN0006 Nosač za ZN kanalicu TIP 100
ZN0007 Nastavak za ZN kanalicu
ZN0008 ZN kanalica PKU 50-30

ZN0009 Nosač za ZN kanalicu TIP 50
ZN0010 Poklopac ZN kanalice PPK 50
ZN0011 Poklopac ZN kanalice PPK 100
ZN0012 ZN kanalica PKU 400-60

ZN0013 Nosač za ZN kanalice TIP 400
ZN0014 Poklopac ZN kanalice PPK 200
ZN0015 Poklopac ZN kanalice PPK 300
ZN0016 Poklopac ZN kanalice PPK 400