Montaža

Usluga montaže

Lović & CoMontaža

Montaža

Logo vertikalni

Montaža profilisanih limova i limarske galanterije

Usluga montaže

Pored proizvodnje, naša firma, brzo precizno i kvalitetno vrši usluge montaže svih naših proizvoda.

Montažu izvode obučeni i kvalificirani radnici koji su spremni odgovoriti na sve izazove koji su pred njima i tako vaš objekat učiniti ljepšim i funkcionalnijim.