Lim u obliku crijepa – Tradicional

Lović & CoLimeni pokrovLim u obliku crijepa – Tradicional

Lim u obliku crijepa – Tradicional

Logo vertikalni

Lim u obliku crijepa – Tradicional

Crijep ploča osigurava 100% nepropusnost krova. Standardna pokrivena širina ploče je 1,1m, a dužina zavisi od potrebe kupca. U velikoj mjeri zastupljena je kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata, od montažnih kuća i vikend objekata, preko individualnih stambenih kuća, do velikih stambenih zgrada i poslovnih objekata.

Posebno treba naglasiti postojanost i izdržljivost crijep ploče. Crijep ploča je postojana u svim klimatskim uvjetima, što je apsolutno nedostižno za ostale kropokrivačke materijala. Takođe se razlikuje od tradicionalnog crijepa čija je težina 50 kg/m2 a crijepne ploče samo 5 kg/m2.