Antikondenz filc Dr!pStop

Lović & CoLimeni pokrovAntikondenz filc Dr!pStop

Antikondenz filc Dr!pStop

Logo vertikalni

DR!PSTOP antikondenz filc rješava jedan od najvećih problema pokrivnih limova – kondenzaciju! Kapanje vlage nastaje na neizolovanim profilisanim limovima u periodima dana kada je temperatura spoljnjeg vazduha niža od temperature pokrivenog prostora, najčešće noću. Vlaga koju DR!PSTOP absorbuje svojim vlaknima, 1 l/m2, osuši se i ispari prirodnim provjetravanjem tokom dana. Filc je samoljepljiv i postavlja se na naličje lima prije profilisanja.

Prednosti DR!PSTOP antikondenz filca:

  • Paropropusne folije nisu potrebne;
  • Brže pokrivanje krova;
  • Dodatna zaštita površine lima;
  • Absorbuje zvuk (kiša);
  • Bakteriološki je otporan;
  • Otpornost na sagorjevanja A2-s1
    (standard EN 13501).

Za pravilno funkcionisanje antinkondenz filca potrebno je obezbijediti prirodnu ventilaciju krova kako bi se membrana mogla sušiti tokom dana. U suprotnom vlaga ostaje u filcu i vremenom počinje da kaplje. DR!PSTOP svojim vlaknima absorbuje litar vlage po metru kvadratnom.