Odzračnik za lim crijep

Lović & CoGrađevinska limarijaOdzračnik za lim crijep

Odzračnik za lim crijep

Logo vertikalni

Odzračnik za lim crijep

Odzračnik lim crijepa. (koristi se za bolje ventiliranje pokrova)

Materijal:
• lim debljine 0,50 mm
• pocinčani plastificirani, aluminij i bakar
• pocinčani plastificirani lim dostupan je u boji prema standardnim RAL-ovima (RAL:8019, 3009, 9006, 9005,9002, 6005 i 5010)