Zatvarači za oluke

Zatvarači za oluke

Logo vertikalni

Zatvarači za oluke

Završni element za zatvaranje bočnih strana oluka. Proizvode se od identičnih limova i u identičnim bojama kao i oluci. Svojim dimenzijama su prilagođeni olucima.

Materijal:
• lim debljine 0,50 mm
• aluminij i pocinčani plastificirani lim
• pocinčani lim dostupan je i u boji prema RAL karti za sve matrijale